تبلیغات
محبت به عیسی مسیح - بررسیکتاب مقدس بخش اول
پنجشنبه 2 تیر 1390

بررسیکتاب مقدس بخش اول

   نوشته شده توسط: هادی عباسی    

بررسیکتاب مقدس

·         محمد کاشانی     محمد توحیدی

در بخش گذشته با کتاب مقدس آشنا شدیم و دانستیم که کتاب مقدس از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده و مسیحیان به مجموعه این دو بخش ایمان دارند از دیر باز انتقاداتی از طرف اندیشمندان به كتاب مقدس وارد میشد و لی تاریخ نقّادى كتاب مقدس[1]، به صورت یك جریان گسترده و یك رشته علمى، به قرن هجدهم میلادی برمی­گردد. قبل از این دوره، تنها آثارى پراكنده و فعالیتهایى فردى در این‏باره وجود داشته است.[2]  در سنت مسیحی کتاب مقدس به عنوان الهام و کلام خدا شناخته شده بنا داریم این کتاب را از چند جهت برسی کنیم. بررسی سندی کتاب مقدس که بیشتر به سیر تاریخی رسمیت یافتن کتاب مقدس و میزان اعتبار استناد کتاب های موجود در ان به نویسندگان ادعایی اش میپردازد

بررسی محتوایی کتاب مقدس که در این بخش نیز دو موضوع کلی مورد بررسی قرار میگیرد الف) محتوا های غیر معرفتی کتال مفدس مانند تناقضات کتاب مقدس و یا اشتباهات علمی کتاب مقدس

ب) محتوا های معرفتی کتاب مقدس مانند خدا ، پیامبران و شخصیت های کتاب مقدس، بررسی شخصیت مسیح و حواریون ، جنگ و صلح در کتاب مقدس، حقوق زن و حقوق بشر در کتاب مقدس و...

ما در این جستار میخواهیم سفری بسیار دقیق به كتاب مقدس آغاز كنیم و مطالب صریحی در باره كتاب مقدس به خوانندگان خواهیم گفت  . و هیچ غرض نسبت به مسیحیت در این تحقیق وجود ندارد  وبا بد بینی به باور های دیگران نگاه نشده  و سعی نشده كه دیگران هم با بد بینی به این باور ها نگاه كنند و فقط می خواهیم از راه راستی همانطور كه عقل و منطق به ما میگوید سفری دقیق به محتوای و سندیت كتاب مقدس را آغاز كنیم  و كتاب مقدس را آنگونه كه هست بشناسیم

در تمامی مواردی كه ذكر میشود به دقت در مورد آنها تحقیق شده و بار ها و بارها با صاحب نظران و كشیشان مسیحی به بحث و بررسی گذاشته شده  ممكن است برخی از مواردی كه مشاهده خواهید کرد برای برخی از خوانندگان عجیب و غیر قابل قبول باشه ولی مطمئن باشید که تمام مطالب به دقت تحقیق شده و همه نقل قول ها مستند به كتاب مقدس است

سعی میكنیم به خواننده كمك كنیم تا  تصویری واضح از کتاب مقدس را ببینند البته باید اعتراف کنیم که مجال این نوشتار فرصت را از ما گرفته که بخواهیم به طور کامل به تمام نقاط  مورد نظربپردازیم در این نوشتار بیشر به بررسی مطالبی میپردازیم که آن ها را سخنان انبیا و خداوند متعال نمیدانیم .و برای اگاهی از مواردی که سخنان خدا میدانیم در مجالی تخصصی تر سخن خواهیم گفت.

الف: بررسی سندی کتاب مقدس

عموم مسیحیان کتاب مقدس را کلام خدا میدانندو معتقدند كه كتاب مقدس بهطور كامل و  الهام گردیده و نفس خدا در آن دمیده شده است[3] در كتاب مقدس نیز این مطلب بیان شده استتمامی كتب الهام خدا است[4] و هنگامی که ما میگوییم این کتاب به الهام خداست ممکن است این سوال مطرح شد که این کتاب را خداوند به چه کسی الهام کرده و کدام یک از پیامبران الهی پیام آور این کتاب بودند . در این مورد سنت کلیسا جواب واضحی میدهد و کتاب ها را به نویسندگان مرسوم نسبت میدهند به عنوان نمونه تورات ( 5 کتاب اول عهد عتیق) را به حضرت موسی نسبت میدهند

نویسنده تورات چه كسی است ؟

در گذشته تصور بر این بود که تورات نوشته موسی است اما امروزه حتی بسیاری از مسیحیان سنتی در مقابل شواهد غیر قابل تردید تسلیم شدند و پذیرفته اند این کتاب نوشته موسی نیست اما هنوز هم در میان کلیسا های سنتی افراد زیادی هستند که مدعی هستند کتاب توراتی که امروز به دست ما رسیده نوشته موسی است. برخی از کشیشان نیز آن قدر دربارۀ هویّت نویسنده اسفار پنجگانه با قاطعیت سخن می­گویند كه هر كس را كه با آنان در این موضوع مخالفت نماید، بدعت­گذار به حساب مى­آوردند.

برای نخستین بار ابراهیم ابن عزرا (1089 - 1164 م.) ، دانشمند یهودی، پرده از این راز بزرگ برداشت که نویسنده اسفار پنجگانه کسی جز حضرت موسی است، ولی چون جرأت آشکار نمودن عقایدش را نداشت، گفتار خود را محدود به اشاراتی مبهم نمود. او می­گوید که در اینجا رمزی وجود دارد که اگر کسی که آن را بفهمد، باید ساکت بماند. قرنها بعد، باروخ اسپینوزا (1632 – 1677م.)، دانشمند مشهور از سخنان ابن عزرا رمز گشایی کرد و خود نیز مطالبی به آن افزود. مجموعۀ تحقیقات وی اثبات می­کند که اسفار پنجگانه، نوشتۀ حضرت موسی نیست.

سخنان ابن عزرا كه در تفسیرش بر سفر تثنیه موجود است، به شرح زیر است:

«آن طرف اردن و... اگر چنان باشد كه رمز دوازده را بدانى... علاوه موسى تورات را نوشته... در آن وقت كنعانیان در آن زمین بودند... در كوه خدا به او وحى مى­شود... سپس تخت خواب او، تخت آهنین او را نظاره كن؛ بنابراین، تو این حقیقت را خواهى دانست. ... پس در آنجا رمزى وجود دارد و بگذارید كسى كه آن را می­فهمد، ساكت بماند.»

گویا ابن عزرا در این جملات میخواسته به خواننده بفهماند كه مولف تورات شخص دیگری غیر از حضرت موسی است بوده كه مدتهاى طولانى بعد از وی می­زیسته است. به علاوه، كتابى كه موسى نوشت، با تورات امروزی تفاوت فاحش دارد.و سالیان سال این رازی كه ابن عذرا میگفت كسی كه آن را میفهمد باید ساكت بماند برای همه مكتوم ماند  قرن ها بعد، وقتی اسپینوزا تفسیر سفر تثنیه او را مطالعه می­کرد، متوجه منظور وی شد و سخنش را شرح داد. آنچه در پی می­آید، خلاصه­ای از مطالبی كه اسپینوزا بر نویسنده کتاب مقدس وارد ساخته را بررسی میكنیم.[5] در ابتدا، قسمتهای مختلف سخنان ابن عزرا را با شرح و اضافات اسپینوزا توضیح می­دهیم:


آن طرف رود اردن

ابن عزرا در تفسیرش عبارت «آن طرف رود اردن» را به کار می­برد که به صراحت به آیه اول سفر تثنیه اشاره دارد: «این است سخنانى كه موسى به آن طرف اردن در بیابان عَرَبه مقابل سوف، در میان فاران و توفَل و لابان و حفیروت و دیذَهَب با تمامى اسرائیل گفت.»[6] اسپینوزا مینویسد : اسپینوزا سوال میکند چگونه وقتی موسی هیچگاه نتوانست از (رود) اردن گذر کند در تورات آمده این سخنان موسی در آن طرف (رود) اردن است و تورات مینویسد که موسی  در این سمت رود ( قسمت شرقی) جان سپرد؛ چنان که در سفر تثنیه آمده است :«و خداوند به من گفته است كه از این اردن عبور نخواهى كرد».[7] و این یوشع، جانشین حضرت موسى است كه به دستور خداوند از اردن عبور می­كند[8]

موسی تورات را نوشت

اسپینوزا مینویسد:

در سفر تثنیه، این عبارت به چشم می­خورد که «و موسى این تورات را نوشته»[9]. اما این كلمات را نمی­توان به موسى نسبت داد؛ بلكه باید از نویسندۀ دیگرى باشد كه اعمال و نوشته­هاى موسى را حكایت می­كند.

داستان مرگ موسی

همچنین باید خاطر نشان كرد كه در تورات(کتابی که به حضرت موسی منسوب است)، داستان مرگ ایشان ذکر شده است. این تاریخ نه تنها نحوه مرگ موسى، بلکه جزئیات عزاداری و محل دفن و حتی گم شدن مکان قبر وی را نیز ذکر می­کند. در آخر سفر تثنیه می­خوانیم:

«پس موسی بندة خدا در آنجا به زمین موآب برحسب قول مرد.[10]»

و دربارۀ محل دفن او آمده است:

«و او را در زمین موآب در مقابل بیت ‌فعور در دره دفن كرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. [11]»

لحن این سخن، بدون تردید از گذشتۀ دوری حکایت دارد و نویسندۀ این سطور باید دهها سال پس از موسی زندگی کرده باشد تا بتواند بگوید که:

«و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است.»

و هیچ تردید نیست كه نویسنده این كلمه خود حضرت موسی نیست زیرا به زمانی اشاره میكند تا امروز قبر موسی شناخته نشده است

و جالب این جاست که نویسنده به جزئیات مراسم دفن و عزاداری حضرت موسی اشاره می­کند و می­گوید که بنی اسرائیل سی روز برای موسی ماتم گرفتند. وخود حضرت موسی نمی­توانسته اینگونه سخن بگوید:

«و بنی‌اسرائیل برای موسی در عربات موآب سی روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت.[12]»

داستانی که تا سالیانی بعد از موسی ادامه داشت

اسپینوزا، در ادامه تحقیقاتش به داستانى از سفر خروج اشاره می­کند که واقعه­ای را که، تا بعد از مرگ موسى ادامه داشته است بیان می­کند:

«و بنى اسرائیل مدت چهل سال منّ را می­خوردند تا به زمین آباد رسیدند؛ یعنى تا به سر حدّ كنعان داخل شدند، خوراك ایشان منّ بود.»[13]

در این جمله، به وضوح به زمان اتمام نزول «منّ» اشاره دارد: زمانی که بنی اسرائیل به سرزمینهای آباد رسیده بودند؛ یعنی موقعی که حضرت موسی وفات یافته بود و بنی اسرائیل به فرماندهی یوشع از رود اردن گذر کردند و به سرزمین کنعانیان رسیدند. در صحیفه یوشع می­خوانیم:

«و در فرداى آن روزى كه از حاصل زمین خوردند، منّ موقوف شد و بنى اسرائیل دیگر منّ نداشتند و در آن سال از محصول زمین كنعان می­خوردند.»[14]

ملاحظه شد که در نقل سفر خروج، نویسنده از اتمام نزول منّ سخن به میان می­آورد، در حالی که تا سالیانی بعد از حضرت موسی هنوز منّ نازل می­شد؛ بنابراین، نویسنده سفر خروج نمی­تواند حضرت موسی باشد.

بنابر آنچه ذكر شد، از روز روشنتر است كه موسى نویسندۀ اسفار پنجگانه نیست؛ بلكه شخص دیگرى آن را نوشته كه مدتهاى طولانى بعد از او می­زیسته است .

[15]
clash royale gems cheats
جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 17 و 41 دقیقه و 40 ثانیه
همسر من و من کاملا وبلاگ خود را دوست داریم و اکثریت آنها را پیدا می کنیم
پست شما دقیقا من دنبالش هستم می توانید نویسندگان مهمان را برای نوشتن محتوا پیشنهاد دهید
خودت من نمیدانم پست را پست کنم یا درباره بعضی از آنها توضیح دهم
از کسانی که در اینجا می نویسید باز هم، وبلاگ عالی!
car ecm computer
سه شنبه 1 اسفند 1396 ساعت 07 و 32 دقیقه و 07 ثانیه
ECU services is usually quite more expensive.
buy yacht online uk
دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 20 و 51 دقیقه و 19 ثانیه
Worldwide motor yacht brokerage specialists.
landscaping services san jose
شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 19 و 46 دقیقه و 21 ثانیه
Award winning landscape design, installation & maintenance.
http://www.vector-marketing.com/articles/70516/african-us-locks-extensions-choosing-clip-locks-extensions
شنبه 16 دی 1396 ساعت 23 و 54 دقیقه و 56 ثانیه
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something
that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
I am looking forward for your next post, I will try
to get the hang of it!
Terence
پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت 20 و 17 دقیقه و 14 ثانیه
Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's blog link on your page at suitable place and
other person will also do similar for you.
Lelio Vieira Carneiro Junior
جمعه 19 آبان 1396 ساعت 09 و 56 دقیقه و 43 ثانیه
Hey there would you mind sharing which blog platform you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future
but I'm having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different
then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!
What is leg length discrepancy?
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 18 و 17 دقیقه و 48 ثانیه
Hello, Neat post. There's a problem together with your site in internet explorer, might test this?
IE nonetheless is the marketplace chief and a big section of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.
What do you do for Achilles tendonitis?
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 12 و 33 دقیقه و 51 ثانیه
Howdy are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!
isarondeau.jimdo.com
شنبه 17 تیر 1396 ساعت 03 و 30 دقیقه و 40 ثانیه
This post offers clear idea designed for the new viewers
of blogging, that really how to do running a blog.
Augusto de Arruda Botelho
دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 13 و 38 دقیقه و 54 ثانیه
These are truly enormous ideas in about blogging. You have touched some nice things here.
Any way keep up wrinting.
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 ساعت 05 و 56 دقیقه و 56 ثانیه
Someone essentially lend a hand to make severely
articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now?
I amazed with the research you made to create this particular post incredible.
Magnificent job!
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 ساعت 00 و 02 دقیقه و 32 ثانیه
A person necessarily help to make critically articles I might state.
That is the very first time I frequented your website
page and thus far? I surprised with the analysis you
made to make this particular submit extraordinary. Magnificent task!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر