تبلیغات
محبت به عیسی مسیح - بررسیکتاب مقدس بخش اول
پنجشنبه 2 تیر 1390

بررسیکتاب مقدس بخش اول

   نوشته شده توسط: هادی عباسی    

بررسیکتاب مقدس

·         محمد کاشانی     محمد توحیدی

در بخش گذشته با کتاب مقدس آشنا شدیم و دانستیم که کتاب مقدس از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده و مسیحیان به مجموعه این دو بخش ایمان دارند از دیر باز انتقاداتی از طرف اندیشمندان به كتاب مقدس وارد میشد و لی تاریخ نقّادى كتاب مقدس[1]، به صورت یك جریان گسترده و یك رشته علمى، به قرن هجدهم میلادی برمی­گردد. قبل از این دوره، تنها آثارى پراكنده و فعالیتهایى فردى در این‏باره وجود داشته است.[2]  در سنت مسیحی کتاب مقدس به عنوان الهام و کلام خدا شناخته شده بنا داریم این کتاب را از چند جهت برسی کنیم. بررسی سندی کتاب مقدس که بیشتر به سیر تاریخی رسمیت یافتن کتاب مقدس و میزان اعتبار استناد کتاب های موجود در ان به نویسندگان ادعایی اش میپردازد

بررسی محتوایی کتاب مقدس که در این بخش نیز دو موضوع کلی مورد بررسی قرار میگیرد الف) محتوا های غیر معرفتی کتال مفدس مانند تناقضات کتاب مقدس و یا اشتباهات علمی کتاب مقدس

ب) محتوا های معرفتی کتاب مقدس مانند خدا ، پیامبران و شخصیت های کتاب مقدس، بررسی شخصیت مسیح و حواریون ، جنگ و صلح در کتاب مقدس، حقوق زن و حقوق بشر در کتاب مقدس و...

ما در این جستار میخواهیم سفری بسیار دقیق به كتاب مقدس آغاز كنیم و مطالب صریحی در باره كتاب مقدس به خوانندگان خواهیم گفت  . و هیچ غرض نسبت به مسیحیت در این تحقیق وجود ندارد  وبا بد بینی به باور های دیگران نگاه نشده  و سعی نشده كه دیگران هم با بد بینی به این باور ها نگاه كنند و فقط می خواهیم از راه راستی همانطور كه عقل و منطق به ما میگوید سفری دقیق به محتوای و سندیت كتاب مقدس را آغاز كنیم  و كتاب مقدس را آنگونه كه هست بشناسیم

در تمامی مواردی كه ذكر میشود به دقت در مورد آنها تحقیق شده و بار ها و بارها با صاحب نظران و كشیشان مسیحی به بحث و بررسی گذاشته شده  ممكن است برخی از مواردی كه مشاهده خواهید کرد برای برخی از خوانندگان عجیب و غیر قابل قبول باشه ولی مطمئن باشید که تمام مطالب به دقت تحقیق شده و همه نقل قول ها مستند به كتاب مقدس است

سعی میكنیم به خواننده كمك كنیم تا  تصویری واضح از کتاب مقدس را ببینند البته باید اعتراف کنیم که مجال این نوشتار فرصت را از ما گرفته که بخواهیم به طور کامل به تمام نقاط  مورد نظربپردازیم در این نوشتار بیشر به بررسی مطالبی میپردازیم که آن ها را سخنان انبیا و خداوند متعال نمیدانیم .و برای اگاهی از مواردی که سخنان خدا میدانیم در مجالی تخصصی تر سخن خواهیم گفت.

الف: بررسی سندی کتاب مقدس

عموم مسیحیان کتاب مقدس را کلام خدا میدانندو معتقدند كه كتاب مقدس بهطور كامل و  الهام گردیده و نفس خدا در آن دمیده شده است[3] در كتاب مقدس نیز این مطلب بیان شده استتمامی كتب الهام خدا است[4] و هنگامی که ما میگوییم این کتاب به الهام خداست ممکن است این سوال مطرح شد که این کتاب را خداوند به چه کسی الهام کرده و کدام یک از پیامبران الهی پیام آور این کتاب بودند . در این مورد سنت کلیسا جواب واضحی میدهد و کتاب ها را به نویسندگان مرسوم نسبت میدهند به عنوان نمونه تورات ( 5 کتاب اول عهد عتیق) را به حضرت موسی نسبت میدهند

نویسنده تورات چه كسی است ؟

در گذشته تصور بر این بود که تورات نوشته موسی است اما امروزه حتی بسیاری از مسیحیان سنتی در مقابل شواهد غیر قابل تردید تسلیم شدند و پذیرفته اند این کتاب نوشته موسی نیست اما هنوز هم در میان کلیسا های سنتی افراد زیادی هستند که مدعی هستند کتاب توراتی که امروز به دست ما رسیده نوشته موسی است. برخی از کشیشان نیز آن قدر دربارۀ هویّت نویسنده اسفار پنجگانه با قاطعیت سخن می­گویند كه هر كس را كه با آنان در این موضوع مخالفت نماید، بدعت­گذار به حساب مى­آوردند.

برای نخستین بار ابراهیم ابن عزرا (1089 - 1164 م.) ، دانشمند یهودی، پرده از این راز بزرگ برداشت که نویسنده اسفار پنجگانه کسی جز حضرت موسی است، ولی چون جرأت آشکار نمودن عقایدش را نداشت، گفتار خود را محدود به اشاراتی مبهم نمود. او می­گوید که در اینجا رمزی وجود دارد که اگر کسی که آن را بفهمد، باید ساکت بماند. قرنها بعد، باروخ اسپینوزا (1632 – 1677م.)، دانشمند مشهور از سخنان ابن عزرا رمز گشایی کرد و خود نیز مطالبی به آن افزود. مجموعۀ تحقیقات وی اثبات می­کند که اسفار پنجگانه، نوشتۀ حضرت موسی نیست.

سخنان ابن عزرا كه در تفسیرش بر سفر تثنیه موجود است، به شرح زیر است:

«آن طرف اردن و... اگر چنان باشد كه رمز دوازده را بدانى... علاوه موسى تورات را نوشته... در آن وقت كنعانیان در آن زمین بودند... در كوه خدا به او وحى مى­شود... سپس تخت خواب او، تخت آهنین او را نظاره كن؛ بنابراین، تو این حقیقت را خواهى دانست. ... پس در آنجا رمزى وجود دارد و بگذارید كسى كه آن را می­فهمد، ساكت بماند.»

گویا ابن عزرا در این جملات میخواسته به خواننده بفهماند كه مولف تورات شخص دیگری غیر از حضرت موسی است بوده كه مدتهاى طولانى بعد از وی می­زیسته است. به علاوه، كتابى كه موسى نوشت، با تورات امروزی تفاوت فاحش دارد.و سالیان سال این رازی كه ابن عذرا میگفت كسی كه آن را میفهمد باید ساكت بماند برای همه مكتوم ماند  قرن ها بعد، وقتی اسپینوزا تفسیر سفر تثنیه او را مطالعه می­کرد، متوجه منظور وی شد و سخنش را شرح داد. آنچه در پی می­آید، خلاصه­ای از مطالبی كه اسپینوزا بر نویسنده کتاب مقدس وارد ساخته را بررسی میكنیم.[5] در ابتدا، قسمتهای مختلف سخنان ابن عزرا را با شرح و اضافات اسپینوزا توضیح می­دهیم:


آن طرف رود اردن

ابن عزرا در تفسیرش عبارت «آن طرف رود اردن» را به کار می­برد که به صراحت به آیه اول سفر تثنیه اشاره دارد: «این است سخنانى كه موسى به آن طرف اردن در بیابان عَرَبه مقابل سوف، در میان فاران و توفَل و لابان و حفیروت و دیذَهَب با تمامى اسرائیل گفت.»[6] اسپینوزا مینویسد : اسپینوزا سوال میکند چگونه وقتی موسی هیچگاه نتوانست از (رود) اردن گذر کند در تورات آمده این سخنان موسی در آن طرف (رود) اردن است و تورات مینویسد که موسی  در این سمت رود ( قسمت شرقی) جان سپرد؛ چنان که در سفر تثنیه آمده است :«و خداوند به من گفته است كه از این اردن عبور نخواهى كرد».[7] و این یوشع، جانشین حضرت موسى است كه به دستور خداوند از اردن عبور می­كند[8]

موسی تورات را نوشت

اسپینوزا مینویسد:

در سفر تثنیه، این عبارت به چشم می­خورد که «و موسى این تورات را نوشته»[9]. اما این كلمات را نمی­توان به موسى نسبت داد؛ بلكه باید از نویسندۀ دیگرى باشد كه اعمال و نوشته­هاى موسى را حكایت می­كند.

داستان مرگ موسی

همچنین باید خاطر نشان كرد كه در تورات(کتابی که به حضرت موسی منسوب است)، داستان مرگ ایشان ذکر شده است. این تاریخ نه تنها نحوه مرگ موسى، بلکه جزئیات عزاداری و محل دفن و حتی گم شدن مکان قبر وی را نیز ذکر می­کند. در آخر سفر تثنیه می­خوانیم:

«پس موسی بندة خدا در آنجا به زمین موآب برحسب قول مرد.[10]»

و دربارۀ محل دفن او آمده است:

«و او را در زمین موآب در مقابل بیت ‌فعور در دره دفن كرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. [11]»

لحن این سخن، بدون تردید از گذشتۀ دوری حکایت دارد و نویسندۀ این سطور باید دهها سال پس از موسی زندگی کرده باشد تا بتواند بگوید که:

«و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است.»

و هیچ تردید نیست كه نویسنده این كلمه خود حضرت موسی نیست زیرا به زمانی اشاره میكند تا امروز قبر موسی شناخته نشده است

و جالب این جاست که نویسنده به جزئیات مراسم دفن و عزاداری حضرت موسی اشاره می­کند و می­گوید که بنی اسرائیل سی روز برای موسی ماتم گرفتند. وخود حضرت موسی نمی­توانسته اینگونه سخن بگوید:

«و بنی‌اسرائیل برای موسی در عربات موآب سی روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت.[12]»

داستانی که تا سالیانی بعد از موسی ادامه داشت

اسپینوزا، در ادامه تحقیقاتش به داستانى از سفر خروج اشاره می­کند که واقعه­ای را که، تا بعد از مرگ موسى ادامه داشته است بیان می­کند:

«و بنى اسرائیل مدت چهل سال منّ را می­خوردند تا به زمین آباد رسیدند؛ یعنى تا به سر حدّ كنعان داخل شدند، خوراك ایشان منّ بود.»[13]

در این جمله، به وضوح به زمان اتمام نزول «منّ» اشاره دارد: زمانی که بنی اسرائیل به سرزمینهای آباد رسیده بودند؛ یعنی موقعی که حضرت موسی وفات یافته بود و بنی اسرائیل به فرماندهی یوشع از رود اردن گذر کردند و به سرزمین کنعانیان رسیدند. در صحیفه یوشع می­خوانیم:

«و در فرداى آن روزى كه از حاصل زمین خوردند، منّ موقوف شد و بنى اسرائیل دیگر منّ نداشتند و در آن سال از محصول زمین كنعان می­خوردند.»[14]

ملاحظه شد که در نقل سفر خروج، نویسنده از اتمام نزول منّ سخن به میان می­آورد، در حالی که تا سالیانی بعد از حضرت موسی هنوز منّ نازل می­شد؛ بنابراین، نویسنده سفر خروج نمی­تواند حضرت موسی باشد.

بنابر آنچه ذكر شد، از روز روشنتر است كه موسى نویسندۀ اسفار پنجگانه نیست؛ بلكه شخص دیگرى آن را نوشته كه مدتهاى طولانى بعد از او می­زیسته است .

[15]
Blundering Ben
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 10 و 06 دقیقه و 21 ثانیه
My point is the fact that business world is all about interaction. It is
about developing connections and relationships with
people, first of all.
Joma Jewellery Sale
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 09 و 28 دقیقه و 08 ثانیه
They are designed fantastically and polished to provide brightness.

They can also let doctors and nurses know what disease
you could have.
rapid tone vs forskolin
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 07 و 28 دقیقه و 14 ثانیه
I am not sure where you're getting your information, but good
topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.
slothful ben
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 06 و 31 دقیقه و 22 ثانیه
If so, keep reading for just how to simply take effective lecture
records.
Learn more by checking out this blog post...
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 06 و 02 دقیقه و 32 ثانیه
The materials from which Danon jewellery is constructed are each strong and
aesthetically pleasing.
tree services in my area
پنجشنبه 21 تیر 1397 ساعت 02 و 00 دقیقه و 58 ثانیه
Get the very best information on native tree companies.
фитнес резинки киев купить
سه شنبه 15 خرداد 1397 ساعت 14 و 55 دقیقه و 00 ثانیه
фитнес резинаа еупить одесса
резинка для фитнеса зеларт l
фитнес резинка киев
фитнес резинки bodobe
резинки для фитнеса акция
фитнес резинки украина
electrician school cost
جمعه 4 خرداد 1397 ساعت 08 و 06 دقیقه و 47 ثانیه
It's a identified fact that individuals respect electricians.
auto window tinting lansing mi
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 23 دقیقه و 19 ثانیه
Took my 2011 Infiniti g25 to final window tinting.
деньги на карту онлайн срочно украина
شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 55 دقیقه و 24 ثانیه
взять кредит онлайн на карту без отказа
онлайн микрозайм в украине без поручителей
онлайн кредит без процентов
займ на карту без отказа
займ онлайн без отказа украина
безотказов ком юа
взять кредит онлайн на карточку
украина
Lane
جمعه 21 اردیبهشت 1397 ساعت 21 و 21 دقیقه و 31 ثانیه
Usually I don't read аrticle on blogs, howeveг I
wish to say that this write-up very compelled me
to try and do so! Youur writing styⅼe has been amazed me.
Thank you, quite nnice post.
hardwood flooring refinishing indianapolis
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 16 و 20 دقیقه و 02 ثانیه
Use adhesive remover to take away the flooring adhesive.
window tinting for home
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 01 و 57 دقیقه و 30 ثانیه
Window tint is designed to stick on to the glass.
купить резинки для фитнеса в кропивницком
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 00 و 20 دقیقه و 48 ثانیه
эспандер лента
одесса резинки для фитнеса
фитнес резинки esonstyle купить
разница между фитнес резинками
заказать фитнес резинки одесса
Robert's Blow Boy
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 00 و 07 دقیقه و 28 ثانیه
Avoid Frape and embarrassment!
Robert's Blow Boy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 23 و 17 دقیقه و 45 ثانیه
We all feel great about donating to charity, but exactly what really goes on behind the scenes?
Robert's BJ boy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 22 و 51 دقیقه و 50 ثانیه
Your message 'human' simply denotes our DNA is
the fact that of a Homo sapien.
hardwood flooring sanding
شنبه 25 فروردین 1397 ساعت 23 و 23 دقیقه و 14 ثانیه
Load the sander with 30-40 grit sandpaper.
mold removal spray for attic
شنبه 25 فروردین 1397 ساعت 07 و 22 دقیقه و 02 ثانیه
Remove Mildew From Nearly Any Surface.
mold removal near me
پنجشنبه 23 فروردین 1397 ساعت 19 و 50 دقیقه و 14 ثانیه
The subsequent step is to remove the mould progress.
Blundering Ben
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 14 و 59 دقیقه و 58 ثانیه
I have included some of the most touching and meaningful quotes dealing with losing a loved one and/or grief.
Robert's Blow Boy
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 14 و 47 دقیقه و 26 ثانیه
THE WILD OLYMPICS ARRANGE, WILDERNESS, CRAZY AND SCENIC STREAMS, just isn't a providing
of access of general public land to your UNITED STATES
PEOPLE.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-cambogia-elite-review
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 07 و 39 دقیقه و 11 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
joma jewellery sheffield
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 05 و 09 دقیقه و 27 ثانیه
Bridal tiaras are available so many different shapes and kinds and will be
crafted using gold and silver.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-down-under
پنجشنبه 16 فروردین 1397 ساعت 12 و 26 دقیقه و 58 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
joma jewellery debenhams
چهارشنبه 15 فروردین 1397 ساعت 21 و 40 دقیقه و 42 ثانیه
To open a small variety of rings, a small pair of pliers
is used to hold the ring and ring and then it can be
gently manipulated with the fingertips.
Joma Jewellery Sale
چهارشنبه 15 فروردین 1397 ساعت 16 و 22 دقیقه و 28 ثانیه
The Coronary heart of the Ocean was made using a blue cubic zirconium set it
in white gold. One carat is one twenty-fourth purity by its weight.
http://garciniacambogiapremium.net/3-unknown-garcinia-cambogia-benefits
چهارشنبه 15 فروردین 1397 ساعت 13 و 21 دقیقه و 21 ثانیه
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 ساعت 13 و 12 دقیقه و 19 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
joma jewellery unicorn
سه شنبه 14 فروردین 1397 ساعت 20 و 24 دقیقه و 17 ثانیه
Bracelets are a jewelry piece that's well known and famous
among youngsters, teenage girls and women. It's worn by all ages.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30