تبلیغات
محبت به عیسی مسیح - بررسیکتاب مقدس بخش اول
پنجشنبه 2 تیر 1390

بررسیکتاب مقدس بخش اول

   نوشته شده توسط: هادی عباسی    

بررسیکتاب مقدس

·         محمد کاشانی     محمد توحیدی

در بخش گذشته با کتاب مقدس آشنا شدیم و دانستیم که کتاب مقدس از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده و مسیحیان به مجموعه این دو بخش ایمان دارند از دیر باز انتقاداتی از طرف اندیشمندان به كتاب مقدس وارد میشد و لی تاریخ نقّادى كتاب مقدس[1]، به صورت یك جریان گسترده و یك رشته علمى، به قرن هجدهم میلادی برمی­گردد. قبل از این دوره، تنها آثارى پراكنده و فعالیتهایى فردى در این‏باره وجود داشته است.[2]  در سنت مسیحی کتاب مقدس به عنوان الهام و کلام خدا شناخته شده بنا داریم این کتاب را از چند جهت برسی کنیم. بررسی سندی کتاب مقدس که بیشتر به سیر تاریخی رسمیت یافتن کتاب مقدس و میزان اعتبار استناد کتاب های موجود در ان به نویسندگان ادعایی اش میپردازد

بررسی محتوایی کتاب مقدس که در این بخش نیز دو موضوع کلی مورد بررسی قرار میگیرد الف) محتوا های غیر معرفتی کتال مفدس مانند تناقضات کتاب مقدس و یا اشتباهات علمی کتاب مقدس

ب) محتوا های معرفتی کتاب مقدس مانند خدا ، پیامبران و شخصیت های کتاب مقدس، بررسی شخصیت مسیح و حواریون ، جنگ و صلح در کتاب مقدس، حقوق زن و حقوق بشر در کتاب مقدس و...

ما در این جستار میخواهیم سفری بسیار دقیق به كتاب مقدس آغاز كنیم و مطالب صریحی در باره كتاب مقدس به خوانندگان خواهیم گفت  . و هیچ غرض نسبت به مسیحیت در این تحقیق وجود ندارد  وبا بد بینی به باور های دیگران نگاه نشده  و سعی نشده كه دیگران هم با بد بینی به این باور ها نگاه كنند و فقط می خواهیم از راه راستی همانطور كه عقل و منطق به ما میگوید سفری دقیق به محتوای و سندیت كتاب مقدس را آغاز كنیم  و كتاب مقدس را آنگونه كه هست بشناسیم

در تمامی مواردی كه ذكر میشود به دقت در مورد آنها تحقیق شده و بار ها و بارها با صاحب نظران و كشیشان مسیحی به بحث و بررسی گذاشته شده  ممكن است برخی از مواردی كه مشاهده خواهید کرد برای برخی از خوانندگان عجیب و غیر قابل قبول باشه ولی مطمئن باشید که تمام مطالب به دقت تحقیق شده و همه نقل قول ها مستند به كتاب مقدس است

سعی میكنیم به خواننده كمك كنیم تا  تصویری واضح از کتاب مقدس را ببینند البته باید اعتراف کنیم که مجال این نوشتار فرصت را از ما گرفته که بخواهیم به طور کامل به تمام نقاط  مورد نظربپردازیم در این نوشتار بیشر به بررسی مطالبی میپردازیم که آن ها را سخنان انبیا و خداوند متعال نمیدانیم .و برای اگاهی از مواردی که سخنان خدا میدانیم در مجالی تخصصی تر سخن خواهیم گفت.

الف: بررسی سندی کتاب مقدس

عموم مسیحیان کتاب مقدس را کلام خدا میدانندو معتقدند كه كتاب مقدس بهطور كامل و  الهام گردیده و نفس خدا در آن دمیده شده است[3] در كتاب مقدس نیز این مطلب بیان شده استتمامی كتب الهام خدا است[4] و هنگامی که ما میگوییم این کتاب به الهام خداست ممکن است این سوال مطرح شد که این کتاب را خداوند به چه کسی الهام کرده و کدام یک از پیامبران الهی پیام آور این کتاب بودند . در این مورد سنت کلیسا جواب واضحی میدهد و کتاب ها را به نویسندگان مرسوم نسبت میدهند به عنوان نمونه تورات ( 5 کتاب اول عهد عتیق) را به حضرت موسی نسبت میدهند

نویسنده تورات چه كسی است ؟

در گذشته تصور بر این بود که تورات نوشته موسی است اما امروزه حتی بسیاری از مسیحیان سنتی در مقابل شواهد غیر قابل تردید تسلیم شدند و پذیرفته اند این کتاب نوشته موسی نیست اما هنوز هم در میان کلیسا های سنتی افراد زیادی هستند که مدعی هستند کتاب توراتی که امروز به دست ما رسیده نوشته موسی است. برخی از کشیشان نیز آن قدر دربارۀ هویّت نویسنده اسفار پنجگانه با قاطعیت سخن می­گویند كه هر كس را كه با آنان در این موضوع مخالفت نماید، بدعت­گذار به حساب مى­آوردند.

برای نخستین بار ابراهیم ابن عزرا (1089 - 1164 م.) ، دانشمند یهودی، پرده از این راز بزرگ برداشت که نویسنده اسفار پنجگانه کسی جز حضرت موسی است، ولی چون جرأت آشکار نمودن عقایدش را نداشت، گفتار خود را محدود به اشاراتی مبهم نمود. او می­گوید که در اینجا رمزی وجود دارد که اگر کسی که آن را بفهمد، باید ساکت بماند. قرنها بعد، باروخ اسپینوزا (1632 – 1677م.)، دانشمند مشهور از سخنان ابن عزرا رمز گشایی کرد و خود نیز مطالبی به آن افزود. مجموعۀ تحقیقات وی اثبات می­کند که اسفار پنجگانه، نوشتۀ حضرت موسی نیست.

سخنان ابن عزرا كه در تفسیرش بر سفر تثنیه موجود است، به شرح زیر است:

«آن طرف اردن و... اگر چنان باشد كه رمز دوازده را بدانى... علاوه موسى تورات را نوشته... در آن وقت كنعانیان در آن زمین بودند... در كوه خدا به او وحى مى­شود... سپس تخت خواب او، تخت آهنین او را نظاره كن؛ بنابراین، تو این حقیقت را خواهى دانست. ... پس در آنجا رمزى وجود دارد و بگذارید كسى كه آن را می­فهمد، ساكت بماند.»

گویا ابن عزرا در این جملات میخواسته به خواننده بفهماند كه مولف تورات شخص دیگری غیر از حضرت موسی است بوده كه مدتهاى طولانى بعد از وی می­زیسته است. به علاوه، كتابى كه موسى نوشت، با تورات امروزی تفاوت فاحش دارد.و سالیان سال این رازی كه ابن عذرا میگفت كسی كه آن را میفهمد باید ساكت بماند برای همه مكتوم ماند  قرن ها بعد، وقتی اسپینوزا تفسیر سفر تثنیه او را مطالعه می­کرد، متوجه منظور وی شد و سخنش را شرح داد. آنچه در پی می­آید، خلاصه­ای از مطالبی كه اسپینوزا بر نویسنده کتاب مقدس وارد ساخته را بررسی میكنیم.[5] در ابتدا، قسمتهای مختلف سخنان ابن عزرا را با شرح و اضافات اسپینوزا توضیح می­دهیم:


آن طرف رود اردن

ابن عزرا در تفسیرش عبارت «آن طرف رود اردن» را به کار می­برد که به صراحت به آیه اول سفر تثنیه اشاره دارد: «این است سخنانى كه موسى به آن طرف اردن در بیابان عَرَبه مقابل سوف، در میان فاران و توفَل و لابان و حفیروت و دیذَهَب با تمامى اسرائیل گفت.»[6] اسپینوزا مینویسد : اسپینوزا سوال میکند چگونه وقتی موسی هیچگاه نتوانست از (رود) اردن گذر کند در تورات آمده این سخنان موسی در آن طرف (رود) اردن است و تورات مینویسد که موسی  در این سمت رود ( قسمت شرقی) جان سپرد؛ چنان که در سفر تثنیه آمده است :«و خداوند به من گفته است كه از این اردن عبور نخواهى كرد».[7] و این یوشع، جانشین حضرت موسى است كه به دستور خداوند از اردن عبور می­كند[8]

موسی تورات را نوشت

اسپینوزا مینویسد:

در سفر تثنیه، این عبارت به چشم می­خورد که «و موسى این تورات را نوشته»[9]. اما این كلمات را نمی­توان به موسى نسبت داد؛ بلكه باید از نویسندۀ دیگرى باشد كه اعمال و نوشته­هاى موسى را حكایت می­كند.

داستان مرگ موسی

همچنین باید خاطر نشان كرد كه در تورات(کتابی که به حضرت موسی منسوب است)، داستان مرگ ایشان ذکر شده است. این تاریخ نه تنها نحوه مرگ موسى، بلکه جزئیات عزاداری و محل دفن و حتی گم شدن مکان قبر وی را نیز ذکر می­کند. در آخر سفر تثنیه می­خوانیم:

«پس موسی بندة خدا در آنجا به زمین موآب برحسب قول مرد.[10]»

و دربارۀ محل دفن او آمده است:

«و او را در زمین موآب در مقابل بیت ‌فعور در دره دفن كرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. [11]»

لحن این سخن، بدون تردید از گذشتۀ دوری حکایت دارد و نویسندۀ این سطور باید دهها سال پس از موسی زندگی کرده باشد تا بتواند بگوید که:

«و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است.»

و هیچ تردید نیست كه نویسنده این كلمه خود حضرت موسی نیست زیرا به زمانی اشاره میكند تا امروز قبر موسی شناخته نشده است

و جالب این جاست که نویسنده به جزئیات مراسم دفن و عزاداری حضرت موسی اشاره می­کند و می­گوید که بنی اسرائیل سی روز برای موسی ماتم گرفتند. وخود حضرت موسی نمی­توانسته اینگونه سخن بگوید:

«و بنی‌اسرائیل برای موسی در عربات موآب سی روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت.[12]»

داستانی که تا سالیانی بعد از موسی ادامه داشت

اسپینوزا، در ادامه تحقیقاتش به داستانى از سفر خروج اشاره می­کند که واقعه­ای را که، تا بعد از مرگ موسى ادامه داشته است بیان می­کند:

«و بنى اسرائیل مدت چهل سال منّ را می­خوردند تا به زمین آباد رسیدند؛ یعنى تا به سر حدّ كنعان داخل شدند، خوراك ایشان منّ بود.»[13]

در این جمله، به وضوح به زمان اتمام نزول «منّ» اشاره دارد: زمانی که بنی اسرائیل به سرزمینهای آباد رسیده بودند؛ یعنی موقعی که حضرت موسی وفات یافته بود و بنی اسرائیل به فرماندهی یوشع از رود اردن گذر کردند و به سرزمین کنعانیان رسیدند. در صحیفه یوشع می­خوانیم:

«و در فرداى آن روزى كه از حاصل زمین خوردند، منّ موقوف شد و بنى اسرائیل دیگر منّ نداشتند و در آن سال از محصول زمین كنعان می­خوردند.»[14]

ملاحظه شد که در نقل سفر خروج، نویسنده از اتمام نزول منّ سخن به میان می­آورد، در حالی که تا سالیانی بعد از حضرت موسی هنوز منّ نازل می­شد؛ بنابراین، نویسنده سفر خروج نمی­تواند حضرت موسی باشد.

بنابر آنچه ذكر شد، از روز روشنتر است كه موسى نویسندۀ اسفار پنجگانه نیست؛ بلكه شخص دیگرى آن را نوشته كه مدتهاى طولانى بعد از او می­زیسته است .

[15]
Unknown
جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 13 و 02 دقیقه و 43 ثانیه
I am impressed with this site, real I am a big fan.
What Causes Hemorrhoids
پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 08 و 32 دقیقه و 03 ثانیه
Very rapidly this website will be famous among all blogging people, due to it's good posts
How to Get Rid of Hemorrhoids Fast
شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 01 و 38 دقیقه و 41 ثانیه
Hi there terrific blog! Does running a blog similar to this take a large amount of work?
I have no understanding of programming but I had been hoping to
start my own blog in the near future. Anyhow, should you
have any suggestions or tips for new blog owners please share.
I understand this is off topic but I just wanted to ask.

Appreciate it!
Why Do Hemorrhoids Itch
جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 08 و 47 دقیقه و 36 ثانیه
If some one wants to be updated with most up-to-date technologies then he must be
go to see this web page and be up to date daily.
Earth Origins CBD Review
پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 03 و 01 دقیقه و 34 ثانیه
I reckon something really special in this internet
site.
Donut for Hemorrhoids
پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 23 و 07 دقیقه و 59 ثانیه
This site definitely has all the info I needed concerning this
subject and didn't know who to ask.
hurtful hemorrhoids pain
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 07 و 39 دقیقه و 37 ثانیه
We absolutely love your blog and find many of your post's to be precisely
what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content in your case?
I wouldn't mind writing a post or elaborating on many of the subjects you
write related to here. Again, awesome blog!
Pregnant Hemorrhoids
شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 23 و 37 دقیقه و 20 ثانیه
Hello! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thanks!
How to Cure Hemorrhoids at Home Fast
چهارشنبه 9 مرداد 1398 ساعت 17 و 53 دقیقه و 54 ثانیه
Excellent goods from you, man. I have remember your stuff previous to and you're simply
too wonderful. I actually like what you have bought right here,
really like what you are saying and the way in which in which you are
saying it. You are making it enjoyable and you continue to take
care of to stay it wise. I can not wait to learn much more from you.
That is actually a terrific web site.
Live Sex Show
جمعه 4 مرداد 1398 ساعت 06 و 58 دقیقه و 12 ثانیه
Thank you for any other magnificent article. The place else may anyone get that kind of information in such a
perfect manner of writing? I've a presentation next week, and
I am at the look for such information.
https://gynaecologischekankervragen.nl/eroxel/
پنجشنبه 3 مرداد 1398 ساعت 20 و 02 دقیقه و 54 ثانیه
When a manhood is very extremely minute stays within the vision on the beholder.
The actual fact is that women always think about a superior male organ to become more interesting
next guys texture further gentleman. Now genuine do –
that is to say. for the duration of gender – a less
important penis befalls satisfactory on the way to fulfill the companion.
There has on no account ensued a authorized tool for male
member growth, although expedient with the intention of allocate chaps
headed for ascribe secondaries thus to their manhoods for your intent
behind expanding a few centimeters more end up being spread around.

Male member push-button befall left on the manhood with the indisputable
fact that hoover induced attracting could expand as a consequence thicken the male organ.
The body cavernosum encircles the body spongiosum,
lengthens from scarcely behind schedule the
glans towards pelvis and is particularly shared in to 2 slot provided of which ascribe on the very well and dump ischial tuberosity (the
bone tissue which persons be situated).
Winnie
یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 17 و 44 دقیقه و 18 ثانیه
Therefore, you’re marvel after would it be ok to create a supporter with a
Zip Going out with La occurrence. Ok, it is possible to provide a acquaintance to your Quickness Day L .
a . event in case you took part in these kinds of an incredible phase in the one that a person been present at unaided in which you want
to share this specific occurrence with a new sweetheart.
You can single take the girl when you accept remain separately, not
perform like you recognize 1 another and get the complete clique-y and never consult new girls.
It is possible to bring an added young lady in the event you have potential
to be outgoing, fun, moreover giggle lots. Take into account if people
get a close friend that is just like an individual voguish epoch in addition to personality
then there's a male exactly who likes you both, it receives the idea odd used for
him to pick the two of you plus brings about the idea
peculiar for you personally both to take him.
childporn;under age porn;kiddyporn;child molestor;too you and ilegal porn;
جمعه 28 تیر 1398 ساعت 13 و 33 دقیقه و 22 ثانیه
I have learn a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.

I surprise how a lot attempt you put to create any such magnificent informative website.
https://ellips.online/2019/07/02/tablet-for-potency-because-they-do/
پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 16 و 30 دقیقه و 32 ثانیه
Somebody necessarily lend a hand to make significantly posts I would state.
This is the first time I frequented your website page and to this point?

I amazed with the research you made to create this particular
submit extraordinary. Great job!
http://duraburnketo.com/
شنبه 22 تیر 1398 ساعت 08 و 59 دقیقه و 42 ثانیه
I am no longer sure where you are getting your info, however good
topic. I must spend a while learning much more or
figuring out more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.
http://ulvis.net/bitcoinlifestylelogin15870
جمعه 21 تیر 1398 ساعت 15 و 56 دقیقه و 07 ثانیه
Fantastic web site. A lot of helpful information here.

I'm sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious.
And obviously, thank you for your effort!
https://disqus.com/home/discussion/channel-new/introduction_to_bitcoins_15/
جمعه 14 تیر 1398 ساعت 20 و 09 دقیقه و 14 ثانیه
No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she needs to be available that in detail, so that
thing is maintained over here.
Sexy Ass Cams
جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 23 و 06 دقیقه و 14 ثانیه
I am really happy to read this webpage posts which carries tons of valuable facts,
thanks for providing these kinds of statistics.
mkb breda
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 22 و 31 دقیقه و 48 ثانیه
This site truly has all of the information and facts I wanted concerning
this subject and didn't know who to ask.
website
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 02 و 09 دقیقه و 43 ثانیه
I used to be able to find good advice from your blog articles.
can erectile dysfunction be mental
شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 05 و 22 دقیقه و 58 ثانیه
erectile vasoconstriction http://viagralim.us erectile vasoconstriction !
It's nearly impossible to find experienced people in this particular subject, but you seem like you know what you're talking about! Thanks
Nerdy Milf
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 02 و 24 دقیقه و 19 ثانیه
Thanks for every other informative website.

Where else may I get that kind of info written in such an ideal method?
I have a undertaking that I'm just now working on, and I have been at the
glance out for such information.
https://www.hksaustralia.com.au/dealers
یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 09 و 36 دقیقه و 12 ثانیه
超人気ルイ·ヴィトン コピー新作,大人気のヴィトン 偽物 バッグご安心に購入の激安老舗
http://sergeyshmakov.ru/retouchconsult/
شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 09 و 48 دقیقه و 16 ثانیه
可能代引き 実績を持っている信用できるブランドスーパーコピー店!どのようなファッションにもなじむカラーです。この機会にいかがでしょうか!
Blundering Ben
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 10 و 06 دقیقه و 21 ثانیه
My point is the fact that business world is all about interaction. It is
about developing connections and relationships with
people, first of all.
Joma Jewellery Sale
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 09 و 28 دقیقه و 08 ثانیه
They are designed fantastically and polished to provide brightness.

They can also let doctors and nurses know what disease
you could have.
rapid tone vs forskolin
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 07 و 28 دقیقه و 14 ثانیه
I am not sure where you're getting your information, but good
topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.
slothful ben
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 06 و 31 دقیقه و 22 ثانیه
If so, keep reading for just how to simply take effective lecture
records.
Learn more by checking out this blog post...
شنبه 24 شهریور 1397 ساعت 06 و 02 دقیقه و 32 ثانیه
The materials from which Danon jewellery is constructed are each strong and
aesthetically pleasing.
tree services in my area
پنجشنبه 21 تیر 1397 ساعت 02 و 00 دقیقه و 58 ثانیه
Get the very best information on native tree companies.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30