تبلیغات
محبت به عیسی مسیح - شخصیت پیامبران در کتاب مقدس
شنبه 6 شهریور 1389

شخصیت پیامبران در کتاب مقدس

   نوشته شده توسط: هادی عباسی    نوع مطلب :جایگاه عقل در پذیرش دین ،مسیحیت ،

هارون[1]، و بت سازی

و خداوند به موسی و هارون گفت چونکه مرا تصدیق ننمودید… چونکه شما نزد آب مریبه از قول من عصیان ورزیدید » [2]«و موسی به هارون گفت: این قوم به تو چه کرده بودند که گناه عظیمی برایشان آوردی؟ هارون گفت:… و به من گفتند برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند… بدیشان گفتم هر که را طلا باشد آن را بیرون کند پس به من دادند و آن را در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد» [3]

و خداوند بر هارون بسیار غضبناک شده بود تا او را هلاک سازد » [4]

قرآن این كار را به شخصی بنام سامری؛ نسبت می­دهد و هارون را با بیان زیبایی از این نسبت تبرئه می­كند كه}إِنَّ القَوُمَ استَضعَفُونی وَ كَادُوا یَقتُلُونَنِی{؛[5] «این قوم بنی­اسرائیل من را به استضعاف كشاندند و نزدیك بود كه مرا به قتل برسانند.» در حالی كه در كتاب مقدس، هارون معمار ساخت گوساله معرفی می­شود.

خوب است بدانیم که طبق كتاب مقدس، همۀ كاهنان بنی­اسرائیل منحصراً باید از نسل هارون باشند و فقط اوّلاد هارون هستند كه اجازه دارند كاهن شوند و خود هارون نیز به عنوان كاهن اعظم معرفی می­شود.

 

سلیمان[6] و بت پرستی

در كتاب مقدس آمده است كه سلیمان فریب زنان انبوه خود را خورد و در روبه روی اورشلیم برایشان بت­خانه ساخت و زنانش دل وی را از خدای یگانه به سمت بت­های خود متمایل كردند و وی برای بت­ها قربانی كرد و بخور سوزانید. جالب این است که بدانیم سلیمان نویسنده سه کتاب از مجموعه 39 کتاب عهد عتیق است

و سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون، زنان غریب بسیاری از موآبیان و عمّونیان و ادومیان و صیدونیان و حتّیان دوست می داشت از امتهایی که خداوند درباره ی ایشان بنی اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان در نیایید و ایشان به شما در نیایند مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانند و او را هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود و زنانش دل او را برگردانیدند... آنگاه سلیمان در کوهی که رو به روی اورشلیم است مکانی بلند به جهت کموش، که رجس موآبیان است و به جهت مولک، رجس نبی عمون بنا کرد… پس خشم خداوند بر سلیمان افروخته شد از آن جهت که دلش از یهوه، خدای اسرائیل منحرف گشت».[7]

بخوب است بدانیم که قرآن کریم چنین نسبتی را به سلیمان رد می­كند و می­فرماید }وَ مَا كَفَرَ سُلُیمَاَن[8]{ «و سلیمان كفر نورزید.» 

 

"سلیمان وپوچ گرایی"

یکی از سه کتابی که به سلیمان منسوب است کتاب جامعه می باشد می توان این کتاب را فلسفه ای بدبینانه قلمداد کرد که نویسنده آن بین ایمان وشک و امید و یاس ،لذت ورنج و مفهوم زندگی وپوچی در نوسان است او به انسانی که بسوی آینده ای ناشناخته قدم برمی دارد سفارش می کند که از زمان حاظر لذت ببرد ، برای انسان نیکواست بخوردو بیاشامدو جان خود را از مشقتش خوش سازد [جامعه 2 : 24 ]

ویا می گوید پس دریافتم برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از دسترنج خود لذت ببرد زیرا سهم او از زندگی همین است [ جامعه 3 :23 ]ویا می گوید :درزیر این آسمان چیزی بهتر از این نیست که انسان بخورد و بنوشد و خوش باشد [جامعه 8 :15]ویا چنین می گوید «بیهودگی است . بیهودگی است زندگی سراسربیهودگی است ![جامعه2:1]. 

 

داود[9] و زنا با زن شوهر دار

و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه ی پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکومنظر بود. پس داود فرستاده درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که آیا این بتشبع دختر الیعام، زن اوریای حِتّی نیست؟ و داود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داود با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده و به خانه خود برگشت و آن زن حامله شد و فرستاده ی داود را مخبر ساخت و گفت که من حامله هستم» (دوم سموئیل ۱۱ : ۲ -۵)

داود به این هم اکتفا نکرد و برای آنکه آبرویش نرود نامه ای به این مضمون به یوآب نوشت : « اوریا را در مقدمه ی جنگ سخت بگذارید و از عقبش پس بروید تا زده شده بمیرد.» (دوم سموئیل ۱۱ : ۱۵)

پس از آنکه اوریا کشته شد داود زن او را به همسری خویش درآورد ! (دوم سموئیل ۱۱: ۲۷)

جای بسی تعجّب است که شخصیّتی كه چنین كارهایی را انجام داده است، نویسندۀ زیباترین كتاب عهد عتیق، یعنی مزامیر باشد. كسی كه خدا حكمتش را برای هدایت مردم از زبان وی جاری ساخته است.

اسلام چنین نسبت­هایی را به داود نمی­پذیرد و وی را شخصیتی برجسته می­داند.

 [1] - شخصیت هارون در کتاب مقدس : هارون پیامبر خداوند بوده و همراه و یاور موسی و حتی معجزه ی تبدیل عصا به اژدها نیز از او صادر شده است.

و خداوند به موسی گفت ببین تو را بر فرعون خدا ساخته ام و برادرت هارون، نبی تو خواهد بود» (خروج ۷ : ۱)

و هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش روی ملازمانش انداخت و اژدها شد» (خروج ۷ : ۱۰)

 

[2] - (اعداد ۲۰ : ۱۲ و ۲۴)

[3] - (خروج ۳۲ : ۲۱ -۲۴)

[4] - (تثنیه ۹ : ۲۰)

[5]. اعراف/150.

[6] - البته برخی معتقدند که سلیمان پیامبر نبوده است.

واقعیت این است که شخصیت برجسته سلیمان در کتاب مقدس آمده است و به سختی می توان قبول نمود که او پیامبر نبوده باشد.

تعریف هایی که در حق سلیمان وارد شده فقط و فقط در حق برخی از

پیامبران بزرگ آمده است:

چونکه اسم او سلیمان خواهد بود… و او پسر من خواهد بود و من پدر او خواهم بود و کرسی سلطنت او را بر اسرائیل تا ابدالآباد پایدار خواهم گردانید » (اول تواریخ ۲۲ : ۹ – ۱۰)

و حال به بنده ی من داود چنین بگو… آنگاه ذریت تو را که از پسران تو خواهد بود بعد از تو خواهم برانگیخت… و من کرسی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت خود را از او دور نخواهم کرد…. و او را در خانه و سلطنت خودم تا به ابد پایدار خواهم ساخت و کرسی او را استوار خواهد ماند تا ابدالاباد» (اول تواریخ ۱۷: ۷ – ۱۴)

پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند.» (اول تواریخ ۲۸ : ۵)

مهمتر از تمام این توصیفات آنکه خداوند دوبار بر سلیمان ظاهر شده بود.

خداوند بار دیگر به سلیمان ظاهر شد چنانکه در جیحون بر وی ظاهر شده بود» (اول پادشاهان ۹ : ۲)

 

[7] -  (اول پادشاهان ۱۱ : ۱ – ۹)

[8]. بقره/102.

[9] - برخی می گویند داود پیامبر نبوده و از این راه کارهای او را توجیه می کنند غافل از اینکه شخصیت داود نه تنها از پیامبران کمتر نیست بلکه از بسیاری از آنان نیز برجسته تر است، در جای جای کتاب مقدس از مکالمه ی او با خداوند صحبت شده است و از جمله اول سموئیل ۲۳ : ۲ و ۴ و دوم سموئیل ۲ : ۱٫

در دوم سموئیل ۲۳ : ۱ -۲ آمده است: «و این است سخنان آخر داود :وحی داود بن یسا و وحی مردی که بر مقام بلند ممتاز گردید، مسیح خدای یعقوب و مغنّی شیرین اسرائیل روح خداوند به وسیله من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید »

در سروده ی داود ، جملات بلندی در شأن و عظمت او آمده است: «پس خداوند مرا به حسب عدالتم جزا خواهد داد و به حسب پاکیزگیِ دستم مرا مکافات خواهد رسانید زیرا که طریق های خداوند را حفظ نمودم و از خدای خویش عصیان نورزیدم چونکه جمیع احکام او مدّ نظر من است و از فرایض او انحراف نورزیده ام و به حضور او کامل شدم و از عصیان ورزیدن خویشتن را بازداشتم…» (دوم سموئیل ۲۲ : ۲۱ – ۲۴)

در رساله به عبرانیان، نام داود در زمره اسامی پیامبران آمده است: « و دیگر چه گویم؟ زیرا که وقت مرا کفاف نمی دهد که از جدعون و با راق و شمشون و یفتاح و داود و سموئیل و انبیا اخبار نمایم که از ایمان تسخیر ممالک کردند و به اعمال صالحه پرداختند » (عبرانیان ۱۱ : ۳۲ – ۳۳)

حتی اگر از تمام این آیات صرف نظر نماییم توصیف ذیل در بیان مقام و عظمت داود کافی است :

و من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس خود صهیون، فرمان را اعلام می کنم خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم » ( مزامیر ۲ : ۶ – ۷ )

 


https://www.fanfiction.net/u/12461465/
چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 23 و 28 دقیقه و 31 ثانیه
I like this post, enjoyed this one thanks for posting.
https://thinfi.com/b61b
چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 20 و 09 دقیقه و 11 ثانیه
Good info. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon).
I have saved it for later!
https://userscloud.com/omxk0rwa2tlq
پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 16 و 33 دقیقه و 37 ثانیه
This web site certainly has all of the information and facts I wanted about this subject and didn?t know who to ask.
https://yesodot3.co.il/tag/trip/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 ساعت 03 و 20 دقیقه و 28 ثانیه
スーパーコピーブランドN級品時計クロノグラフの各部… スーパーコピー時計
http://www.caldanainternational.com/provenza-camargue
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 ساعت 15 و 05 دقیقه و 49 ثانیه
ランドスーパーコピー偽物見分け方情報(渋谷区神宮前キャットストリートブランド買取専門店ポスト
Joma Jewellery London
سه شنبه 21 فروردین 1397 ساعت 12 و 16 دقیقه و 16 ثانیه
There are some which both resembles original gold ornaments or
antique jewellery or solely new in collection of
designs.
Robert's Blow Boy
یکشنبه 19 فروردین 1397 ساعت 23 و 38 دقیقه و 59 ثانیه
If anyone else can add along with their own cultural blunder please take a moment to pass it to your group.
on Google. Plus my personal personal sites are The attempting to
sell associated with TRD form of the movie would by no means cut into the rental product sales either from
Blockbuster and Hollywood movie. Why not?
Marie
یکشنبه 19 فروردین 1397 ساعت 06 و 16 دقیقه و 31 ثانیه
I delight in, lead to I found exactly what I was looking for.

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
encourage Weight Loss
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 20 و 41 دقیقه و 35 ثانیه
You really make it seem so easy with youhr presentation but I find
this toplic too bee actually something that I think I woud
never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
I am looking forward for your next post, I will trry to get the hang of it!
Bungling Ben
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 14 و 46 دقیقه و 03 ثانیه
It ruins the folks who have the money, and in turn starves the people who ensure it is.
garciniacambogiapremium.net
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 11 و 46 دقیقه و 42 ثانیه
Have been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net/3-unknown-garcinia-cambogia-benefits/
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 10 و 50 دقیقه و 17 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
joma jewellery friendship
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 10 و 30 دقیقه و 17 ثانیه
At around 800 BC the Italians also created their very own gold jewelry that
included necklaces, bracelets and earrings.
Joma Jewellery a little
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 13 و 36 دقیقه و 30 ثانیه
The best and most controllable warmth supply to work with is
a butane torch, which is very similar to the sort utilized in kitchens.
garciniacambogiapremium.net
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 09 و 58 دقیقه و 38 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
Joma Jewellery London
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 07 و 10 دقیقه و 40 ثانیه
You will get elegantly crafted jewelry embellished with amber from the popular
jewelry shops and use it to get well being advantages as
you get alongside in age.
joma jewellery a little happy birthday
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 03 و 10 دقیقه و 19 ثانیه
If only we may do all that is on our personal and
professional 'to do' lists whereas concurrently
attending to our well being, nurturing our..
http://garciniacambogiapremium.net
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 02 و 18 دقیقه و 14 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
How long do you grow during puberty?
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 16 و 01 دقیقه و 45 ثانیه
Amazing! Its truly remarkable paragraph, I have got much clear idea
about from this article.
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 22 و 02 دقیقه و 21 ثانیه
Everything is very open with a really clear description of the challenges.
It was really informative. Your site is very useful.

Many thanks for sharing!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 14 و 47 دقیقه و 43 ثانیه
It's really a cool and helpful piece of info. I'm glad that you simply shared this helpful info
with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 17 و 55 دقیقه و 04 ثانیه
Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the
images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same results.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 09 و 31 دقیقه و 45 ثانیه
This excellent website really has all of the information and facts I needed about this subject and didn't know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر